Holandia 1975 bb

ZYGMUNT Andrzej

(13.11.1945)

1

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1965-66)

1

0

2

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1966-67)

11

0

3

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1967-68)

22

0

4

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1968-69)

24

2

5

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1969-70)

26

0

6

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1970-71)

19

0

7

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1971-72)

24

1

8

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1972-73)

23

1

9

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1973-74)

21

0

10

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1974-75)

3

0

Ekstraklasa: 174/4                                                                                                                           

ZAMBRZYCKI Mirosław

(1.3.1955)

1

Ekstraklasa

Gwardia Warszawa (1978-79)

2

0

2

Ekstraklasa

Pogoń Szczecin (1982-83)

18

2

3

Ekstraklasa

Pogoń Szczecin (1983-84)

4

0

Ekstraklasa: 24/2