Holandia 1975 bb

WRZESIOK Rudolf

(28.1.1940)

1

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1962-63)

5

0

2

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1963-64)

1

0

Ekstraklasa: 6/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

WRZESIOK Rudolf