Holandia 1975 bb

AKIMOW Paweł

(27.12.1897 – 14.12.1972)

1

ekstraklasa

Legia Warszawa (1927)

2

0

2

ekstraklasa

Legia Warszawa (1928)

14

0

3

ekstraklasa

Legia Warszawa (1929)

2

0

4

ekstraklasa

Legia Warszawa (1930)

3

0

5

ekstraklasa

Legia Warszawa (1934)

3

0

6

ekstraklasa

Legia Warszawa (1936)

1

0

ekstraklasa: 25/0                                                                                                                                      

SOCIAL MEDIA

AKIMOW Paweł